Mobilní protihluková stěna

1. mobilní protihluková stěna v České republice

 • Možnost stavění bez stavebního povolení
 • Umístění co nejblíže zdroje hluku
 • Lze stavět i přes inženýrské sítě
 • Odstranění bez vícenákladů a zůstatků
 • Použití pro dočasné změny v dopravě
 • Oplocení staveniště
Velikostní modely:
 • šířka kotevního bloku 1000 mm
 • šířka kotevního bloku 1300 mm
 • šířka kotevního bloku 1600 mm

Použité protihlukové panely:

 • transparentní
 • ŽPSV Silent
    Suberite